Filter by :
Фотошопын сонголтууд
Фотошопын сонголтууд
Фотошоп дээр Маск хэрэглэх их дэлгэрэнгүй болов ч та зарим нэг гар тохиргоог хийх шаардлагатай үе ирдэг. Энэхүү хичээлээр та бүхэнд хэрхэн чимхэх, маск буюу далдлах болон тусгаарлагдсан хэсгийг будах талаар заах болно.
  • Photoshop
  • Creative Suite Design Premium
  • Creative Suite Master Collection
  • Photoshop Extended
  • Product Version: CC
  • Views: 24,301
  • Added: Sep 14, 2010
  • Runtime: 00:12:50
  • Tags: Photoshop CS5, selections
Copyright © 2015 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Privacy Policy and Cookies