Filter by :
Połączone obiekty inteligentne
Połączone obiekty inteligentne
Stephen Nielson, kierownik ds. produktu Photoshop, omawia sposób poprawy współpracy i efektywności projektowania dzięki zastosowaniu nowych połączonych obiektów inteligentnych. Połączone obiekty inteligentne mogą odnosić się do plików przechowywanych w lokalnym systemie plików lub na dysku sieciowym. Dzięki temu mechanizmowi jeden obiekt może zostać użyty w szeregu dokumentów programu Photoshop, a zmiana wprowadzona w jednym miejscu zostanie uwzględniona w każdym z nich.
 • Photoshop
 • Creative Cloud
 • Product Version: CC
 • Views: 3,163
 • Added: Jan 16, 2014
 • Runtime: 00:01:43
 • Tags: design, photography, Adobe, Creative Cloud, Edit photos, Image resizer, Linked Smart Objects, Overview, Photo editing, Photo editing software
Aktywne narożniki w programie Illustrator CC: Krótki opis
Aktywne narożniki w programie Illustrator CC: Krótki opis
Przekonaj się, jak funkcja Aktywne narożniki w programie Illustrator CC umożliwia bezpośrednie, intuicyjne dostosowywanie projektów. Opcje wyświetlane na obrazie pozwalają na wizualne, wielokrotnie edytowanie narożników kształtów i ścieżek. Można też wprowadzać wartości w panelu sterowania lub nowym oknie dialogowym Narożniki. Program umożliwia określanie zaokrągleń, odwróceń i skosów narożników — zarówno pojedynczych, jak i wielu naraz.
 • Illustrator
 • Creative Cloud
 • Product Version: CC
 • Views: 3,625
 • Added: Jan 16, 2014
 • Runtime: 00:01:14
 • Tags: rounded corners, Adobe Illustrator CC, corners, drawing, path editing, rounded rectangles, shape tools
Uproszczone hiperłącza w programie InDesign CC
Uproszczone hiperłącza w programie InDesign CC
W tym filmie Rufus Deuchler, światowy specjalista ds. produktów firmy Adobe, demonstruje niezwykłe ułatwienia związane z tworzeniem, edytowaniem i porządkowaniem hiperłączy w programie InDesign. Możliwość klikania poleceń prawym przyciskiem myszy i automatyczna stylizacja to tylko niektóre z ulepszeń omówionych w tym materiale wideo.
 • InDesign
 • Creative Cloud
 • Product Version: CC
 • Views: 7,176
 • Added: Jan 16, 2014
 • Runtime: 00:03:32
 • Tags: Creative Cloud, InDesign, hyperlinks
Nowości w programie InDesign CC
Nowości w programie InDesign CC
Rufus Deuchler, światowy specjalista ds. produktów firmy Adobe, opisuje nowości w aktualnej wersji programu InDesign CC, między innymi synchronizację ustawień, przypisy podręczne w formacie EPUB, a także ułatwienia w zakresie tworzenia, edytowania i porządkowania hiperłączy.
 • InDesign
 • Creative Cloud
 • Product Version: CC
 • Views: 12,308
 • Added: Jan 16, 2014
 • Runtime: 00:02:01
 • Tags: Creative Cloud, InDesign, epub, hyperlinks
Wypaczenie perspektywy
Wypaczenie perspektywy
Stephen Nielson, kierownik ds. produktu Photoshop, przedstawia nowe narzędzie Wypaczenie perspektywy dostępne w programie Photoshop CC. Omawia sposób płynnego modyfikowania perspektywy fragmentu obrazu bez wpływu na sąsiednie obszary. Wyjaśnia, jak zmienić punkt obserwacji obiektu. Opisuje też płynne składanie obrazów kompozytowych z różnymi punktami zbiegu i położeniami aparatu.
 • Photoshop
 • Creative Cloud
 • Product Version: CC
 • Views: 7,057
 • Added: Jan 16, 2014
 • Runtime: 00:01:17
 • Tags: Adobe, Creative Cloud, Edit photos, Image resizer, Overview, Perspective Warp, Photo editing, Photo editing software, Photo editor, Photoshop CC
Creative Cloud dla projektantów: Nowości w styczniu 2014
Creative Cloud dla projektantów: Nowości w styczniu 2014
Zapoznaj się ze zmianami środowiska twórczego, jakie oferuje usługa Creative Cloud. Program Photoshop wyposażono w nowe i ulepszone funkcje. Narzędzie Aktywne narożniki pozwala z łatwością edytować rogi kształtów i ścieżek. Program Illustrator CC zawiera opracowane od nowa narzędzie Ołówek. W programie InDesign CC można błyskawicznie tworzyć hiperłącza i zarządzać nimi. W projektowaniu niepowtarzalnych witryn HML bez pisania kodu pomaga program Adobe Muse CC.
 • Photoshop
 • InDesign
 • Illustrator
 • Muse
 • Creative Cloud
 • Product Version: CC
 • Views: 16,007
 • Added: Jan 16, 2014
 • Runtime: 00:03:20
 • Tags: Adobe Creative Cloud, Adobe Muse, Behance, Illustator, InDesign, Photoshop
Czcionki komputerowe Typekit i ulepszenia menu Czcionka w programie InDesign CC
Czcionki komputerowe Typekit i ulepszenia menu Czcionka w programie InDesign CC
W tym filmie Rufus Deuchler, światowy specjalista ds. produktów firmy Adobe, przedstawia prostą metodę uzyskiwania w programie InDesign dostępu do ponad 700 czcionek komputerowych Typekit objętych członkostwem Creative Cloud. Omawia też ulepszenia w zakresie wyszukiwania i filtrowania czcionek w menu programu InDesign CC.
 • InDesign
 • Creative Cloud
 • Product Version: CC
 • Views: 5,810
 • Added: Jan 16, 2014
 • Runtime: 00:04:00
 • Tags: Creative Cloud, InDesign, Typekit
Nowości dotyczące formatu EPUB w programie InDesign CC
Nowości dotyczące formatu EPUB w programie InDesign CC
W tym filmie Rufus Deuchler, światowy specjalista ds. produktów firmy Adobe, omawia bogaty zestaw ulepszeń w zakresie tworzenia plików EPUB w programie InDesign, obejmujący między innymi przypisy podręczne, inteligentną obsługę tekstu podczas eksportowania i usprawnienia obsługi obiektów z identyfikatorami natywnymi.
 • InDesign
 • Creative Cloud
 • Product Version: CC
 • Views: 6,743
 • Added: Jan 16, 2014
 • Runtime: 00:03:40
 • Tags: Creative Cloud, InDesign, epub
Omówienie programu Photoshop CC — styczeń 2014
Omówienie programu Photoshop CC — styczeń 2014
Stephen Nielson, kierownik ds. produktu Photoshop, przedstawia krótki przegląd ciekawych funkcji programu Photoshop CC, takich jak Redukcja potrząśnięć aparatem fotograficznym, Wypaczenie perspektywy, połączone obiekty inteligentne, druk 3D i moduł Adobe Generator.
 • Photoshop
 • Creative Cloud
 • Product Version: CC
 • Views: 21,106
 • Added: Jan 16, 2014
 • Runtime: 00:01:46
 • Tags: design, photography, video, web, 3D, 3D printing, Adobe, All-new Smart Sharpen, Camera Shake Reduction, Creative Cloud
Zupełnie nowe narzędzie Ołówek w programie: Krótki opis
Zupełnie nowe narzędzie Ołówek w programie: Krótki opis
Przekonaj się, jak opcje rozciągania i domykania ścieżek oraz rysowania linii prostych — oferowane przez nowe narzędzie Ołówek w programie Illustrator CC — zapewniają najwyższą precyzję podczas tworzenia krzywych. Dzięki ustawieniom predefiniowanym można uzyskać płynną ścieżkę z mniejszą liczbą punktów lub bardzo dokładnie odwzorować pociągnięcia odręczne.
 • Illustrator
 • Creative Cloud
 • Product Version: CC
 • Views: 4,212
 • Added: Jan 16, 2014
 • Runtime: 00:01:11
 • Tags: sketching, Adobe Illustrator CC, Pencil tool, bezier curve, drawing, vector path
Copyright © 2014 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Privacy Policy and Cookies